Søknad om deltaking Haustmarknaden

Når du søkjer om deltaking, gjer vel og fyll ut skjemaet så fullstendig som mogleg. Bruk kommentarfeltet om du har meldingar til oss. Me søker å imøtekome ynskje om plassering innafor den av sonene som søkjaren vel: Geili (kr 700, inkluderer trebod), Parken (kr 320 per frontmeter) og Holdeplassen (kr 440 per frontmeter). Er det for mange søkjarar innan ei sone, så tilbyr me ei alternativ plassering.

Treng du straum, så kryss av for dette. Prisen er kr 250.

Me godtek ikkje varer som kan vere skadelege, generande eller unødig forsøplande.

Avslag på søknad om deltaking kan ikkje påklagast.

Frist for å søke seg til Haustmarknaden er den 15. september 2018.
  • Section Break

  • For å gjere det lettare for våre gjester å orientere seg om tilgjengelege varer på marknaden, så ber me om at du vel ein av kategoriane i nedtrekksmenyen her:
  • Section Break

  • Om du ynskjer stå i Geili eller Øyragata, skriv 1 i dette feltet.
    Vennligst skriv inn en verdi mellom 1 og 12.
  • Section Break

  • Pris: Kr 0,00