Program Lærdalsmarknaden

LÆRDALSMARKNADEN 2019

Fredag 14.juni
12:00 Fortidsminneforeninga Sogn og Fjordane: Ope seminar om bygningsvern og restaurering, i Lærdal kulturhus.
13:00 Bodene opnar (til 19:00)
21:00 Marknadskonsert i Kvammegården: Trine Rein med band

Laurdag 15.juni
10:00 Bodene opnar (til 17:00)
11:00 Treffstart Indre Sogn Automobilclub
11:30 Offisiell opning av Lærdalsmarknaden 2019 v/ordførar Jan Geir Solheim
12:00 Markering av Fortidsminneforeningen 175 år: Demonstrasjonar og rådgjeving
12:00 Lærdal Linedance
13:00 Lærdal seniordans
13:00 Utstillingsopning Sogn kunstsenter:
Husa hjå Gjesme. Kurator: Ingrid Norum
Hemmelege hus. Kunstnar: Veslemøy Sparre Jansen
14:00 Bandstand Lærdal kulturskule
14:30 Premiering Indre Sogn Automobilclub ved Løytnantsbrygga
15:00 Cruising
15:30 Speletreffen i Kvammegården
17:00 Kino: Mysteriet Herr Link
21:00 Lærdalsøren Hotell: Marknadsdans: Longhorn

Søndag 16.juni
12:00 Gudsteneste i Kvammegården
13:30 Marknaden og folkemusikk
13:30 Aktivitetsdag for born i Lærdal Ferie- og fritidspark
14:30 Lærdal musikklag spelar i Kvammegården
15:30 Utdeling av Kulturprisen 2019
16:00 Trekking av ymse lotteri
19:00 Kino: X-men: Dark Phoenix

 

Med atterhald om endringar i programmet