Nyhende

Tidlegare marknadsgeneral Arne Sanden har gått bort

Det var med stor sorg me nett fekk høyre at Arne tok si siste reis 15. juni 2021. Vår Arne i Marknadsnemndi, vår motivator og gode venn gjennom mange år.
Arne var den som la ned mykje entusiasme og frivillig arbeid med Lærdalsmarknaden dei aller fyrste åra. Du var viktig for marknaden, og marknaden var viktig for deg!
No kan me ikkje sjå fram til at du skal komme på marknadstur meir og det vert eit stort sakn.
Det var alltid kjekt og snakka med deg og me trur du var godt nøgd med marknaden «din».
Tusen takk, Arne, for alt me hadde saman desse åra i marknadsnemndi.
Våre tankar går til Sølvi og den nærmaste familie.

For Lærdalsmarknaden,
Astrid Grøndal Trulssen og Jon E Tamnes