AVLYST: Lærdalsmarknaden 19.-21.6.2020

Lærdalsmarknad fredag 19 – søndag 21 juni 2020 er diverre avlyst

Regjeringa kunngjorde 7.april at idretts- og kulturarrangement er forbode fram til tidlegast 15.juni.
Foreninga Lærdalsmarknaden finn difor diverre å måtte avlyse den komande Lærdalsmarknaden 19.-21.juni 2020. Me er særs leie oss for å måtte ta slik avgjerd. Me vil oppmode alle om å fylgja styresmaktene sine råd for å avgrensa spreiing av smitte.
Me gler oss til å starte planlegginga av neste marknad når situasjonen tillet det!
Ta vare på kvarandre 🌸

Foreninga Lærdalsmarknaden

Velkomen attende som selgjar og gjest, når tilhøva igjen ligg til rette!

laerdalsmarknaden-7

Geitostselgjarane frå Underdal er mellom dei mange som har travle dagar og god omsetnad under den tradisjonsrike marknaden på Lærdalsøyri