Avlyst: Julemarknaden 21.11.2020

Julemarknad på Gamle Lærdalsøyri

Foreninga Lærdalsmarknaden har bestemt at den populære julemarknaden på Lærdalsøyri i 2020 diverre må avlysast. Dette grunna korona-pandemien og fare for smittespreiing av det farlege viruset.
Det nyvalde styret for Lærdalsmarknaden, saman med marknadsnemdi, er i gang med planlegging og utvikling av dei tre årlege marknadane i Lærdal, og me ser fram til at selgarar og besøkande kjem attende til Lærdal for å delta på marknader i framtida, når pandemien har kome under kontroll.

Velkomen att!

Foreninga Lærdalsmarknaden

Meld deg på som utstillar her

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bli med og fyll vakre Lærdalsøyri med julestemning – når pandemien er over