Informasjon

Tre årlege marknader
Foreninga Lærdalsmarknaden arrangerer tre marknader årleg; Lærdalsmarknaden (tredje heile helga i juni), Haustmarknaden (siste helga i september) og ein Julemarknad på nest siste laurdagen i november.

Prisane er under revidering
Prisar for deltaking på Lærdalsmarknaden i Lærdal har tidlegare vore:
Sone Holdeplassen: kr 440 (+25% MVA) per frontmeter
Sone Parken: kr 320 (+25% MVA) per frontmeter
Sone Geili: kr 700 (+25% MVA), inkluderer trebod (2 x 1 m)
Sone Øyragata: kr 300 (+25% MVA) for opptil 2 frontmeter areal

Er det for mange søkjarar innan ei sone, så tilbyr me ei alternativ plassering.
Straum, til bankterminal og kasseapparat, kostar kr 250 (+25% MVA).

Marknadskontor
Under marknaden, så opprettar vi eit marknadskontor i Kulturbanken (Øyragata 11). Marknadskontoret tilviser plass for deltakarane, etter at innbetaling av deltakaravgift er sjekka ut, og yter anna service. Ta kontakt om du treng hjelp under arrangementet.

Miljø
Lærdalsmarknaden er oppteken av å vera så lite miljøbelastande som mogleg. Me oppmodar difor våre besøkande om å nytta kollektivtransport til og frå arrangementa. Gå til www.kringom.no for å få oppdaterte bussruter. Næraste stopp til marknadsarrangementa er “Lærdal v/Rådhuset”. Elles kan ein ringa ruteopplysinga på 177.

Det er viktig for oss at marknadsområdet er ryddig, slik at alle får ei god oppleving. Bruk difor dei oppsette avfallsstasjonane!

Overnatting
I marknadsområdet ligg Lindstrøm hotell (www.lindstroemhotel.no) og Sanden pensjonat (www.sandenpensjonat.no), som begge to er miljøfyrtårnsertifiserte. For andre overnattingsalternativ i kommunen, sjå oversikt på www.sognefjord.no.

Andre tenester
Sentrum har fleire serveringsstader.

Toalett: Det er off.toalett på Gamle holdeplassen og ved busstoppen ved rådhuset. Det er handikaptilgang og stellerom ved betalingstoalettet i rådhuset.

Minibank: Indre Sogn Sparebank

Post i Butikk: Coop Extra

Bensinstasjon: Esso

Daglegvarebutikkar: Kiwi, Coop Extra

Parkering: Sjå sentrumskart