Foreninga Lærdalsmarknaden

Foreninga Lærdalsmarknaden

Lærdalsmarknaden er et samarbeidstiltak mellom frivillige lag og organisasjonar i Lærdal, organisert som forening (med 10 medlemslag), og registrert i Brønnøysundregisteret under org.nr 998297109.

Foreninga har ikkje økonomisk vinning som mål, men skal ha økonomisk rom for å kunne drifte og utvikle våre årlege marknadsarrangement vidare.

Etter årsmøtet 30. august 2021 er desse valde til (forretnings-)styre for foreninga Lærdalsmarknaden:

Hallvard Thomassen (leiar), Jon E Tamnes (nestleiar), Guri Olsen (styremedlem) og Mariell Øyre (skrivar).

Som medlemmer av arrangørnemnda (marknadsnemndi) er følgjande valde: Frøydis Helland (leiar), Renate Fossen, Trine Grøttebø, Ove Feidje (nestleiar) og Rachel Engsbråten. (Frøydis Helland er kommunalt oppnemnd medlem i kommunestyreperioden, med Birgit Lervik som vara). Årsmøtet gav fullmakt til at ytterlegare medlemmer vert supplerte til marknadsnemndi, og Kjell Inge Sanden og Linda Kristin Hovland er no nye medlemmer av marknadsnemndi.

Teknisk drift i Lærdal kommune hjelper oss med fleire oppgåver, dette er me veldig takksame for. Årsmøtet bad elles styret om å ta kontakt med Lærdal kommune om korleis kommunen kan ynskje å støtte Lærdalsmarknaden frametter, slik at foreninga Lærdalsmarknaden får moglegheit for/tilgang til ein lønna personressurs.