Foreninga Lærdalsmarknaden

Foreninga Lærdalsmarknaden

Lærdalsmarknaden er et samarbeidstiltak mellom frivillige lag og organisasjonar i Lærdal, organisert som forening, og registrert i Brønnøysundregisteret under org.nr 998297109.

Foreninga har ikkje økonomisk vinning som mål, men skal ha økonomisk rom for å kunne drifte og utvikle våre årlege marknadsarrangement vidare. (Lærdal kommune har fram til og med 2015 støtta arbeidet gjennom overføring av årleg tilskot, men dette ser ikkje ut til å halde fram. Eit pågåande utviklingsprosjekt ser på korleis marknadsarbeidet i Lærdal kan få ei langsiktig finansiering.)

Etter årsmøtet 1. mars 2018 er desse attvalde til styre for foreninga Lærdalsmarknaden:

Astrid Grøndal Trulssen (leiar), Anne Grøttebø, Børre Klingenberg, Kristen Olav Grøttebø, Ove Feidje og Stein Vidar Nemeth (kommunalt oppnemnd medlem i kommunestyreperioden. Frøydis Helland er vara). (Kristen Olav Grøttebø, Børre Klingeberg og Ove Feidje har personlege varafolk frå sine organisasjonar.)
Årsmøtet gav òg marknadsnemndi fullmakt til å supplere seg sjølv med inntil eitt styremedlem, og to varamedlemmar. (Me oppmodar interesserte og engasjerte folk, som ynskjer å bidra i marknadsarbeidet om å ta kontakt!)

Foreninga Lærdalsmarknaden har fått «låne» Renate Fossen frå Lærdal kommune til å hjelpe oss med oppgåvene som marknadssekretær, samt at Teknisk drift hjelper oss med fleire oppgåver, dette er me veldig takksame for.

2013-06-20 JeT
Styreleiar for Lærdalsmarknaden er Astrid Grøndal Trulssen, her med ordførar Jan Geir Solheim i Lærdal kommune